Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

„Alcumena. Pismo Interdyscyplinarne” to polski recenzowany kwartalnik naukowy wydawany online utworzony w 2020 r. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego łamy otwarte są dla przedstawicieli różnych dziedzin nauki. Dyscyplinami wiodącymi są jednak nauki humanistyczne i społeczne. Misją czasopisma jest pomoc młodym naukowcom w rozwoju.

Czasopismo swoją nazwą nawiązuje do łacińskiego wariantu imienia Alkmena (Ἀλκμήνη). W mitologii greckiej była to córka Elektryona, króla Myken i żona króla Teb, Amfitriona. Alkmena była matką herosa Heraklesa.

Wydawcą czasopisma jest Fundacja PSC. 14.12.2020 r. pismo zostało zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w zgodzie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914). 19.04.2021 r. czasopismo zostało zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem: ISSN 2719-9851.

W roku 2021 „Alcumena” była częścią projektu „Per aspera ad astra – pierwsze kroki w świat nauki” realizowanego przez Fundację PSC i współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. Celem projektu było stworzenie przestrzeni do interdyscyplinarnego komunikowania się młodych naukowców z całej Polski, a także udzielenie im wsparcia w zakresie ich debiutu na konferencji naukowej oraz w przygotowaniu artykułu do recenzowanego czasopisma.

Wszystkie artykuły publikowane na łamach czasopisma znajdują się w otwartym dostępie na licencji „Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)”.