Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny / Editor-in-Chief
Paweł Kusiak 
-----------------------------------------------
Z-ca redaktora naczelnego / Deputy Editor-in-Chief
Łukasz Wyszyński 
-----------------------------------------------
Sekretarz redkacji / Editorial secretary
Tomasz Dranicki 
-----------------------------------------------
Członkowie redakcji / Editorial Members
Weronika Afeltowicz 
Gracjana Dutkiewicz 
Klaudia Kamińska 
Magdalena Papke 
Teresa Usewicz 
Dominika Wyszyńska
-----------------------------------------------
Honorowi członkowie redakcji / Honorary members of the editorial board
Osoby, które wniosły znaczny wkład w działanie pisma w różnych okresach jego działalności / Individuals who have made significant contributions to the development of the journal during its various periods
Adam Borodo 
Malwina Klein
Mariusz Marszałkowski 
Patrycja Rajek